KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

 

" PETROFER KALİTE POLİTİKAMIZ "

» Belgemizi Görmek İçin Lütfen Klikleyiniz


PETROFER ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş., çeliğe su verme ve menevişleme, metal işleme ve diğer birçok endüstriyel uygulamalar için dünya çapında ürünler geliştirir, üretir ve sağlar.

 

Bu ürünler uygulandıkları ilgili son ürünün kalitesini önemli derecede etkileyerek, müşterinin ekonomik verimini büyük ölçüde arttırır.

 

Yurt içinde ve yurt dışında tercih edilir bir üretici olabilmekte, düşük maliyet ve yüksek verim ve terminlere bağlılığın yanı sıra, üstün kalite ve bu kalitenin devamlılığı büyük önem taşır.

 

Kalite güvence sistemini meydana getiren etkili bir kalite yönetimiyle çalışarak, ürünlerimizin kalitesinin sağlanması firmamızın temel politikasıdır.

 

Kalite güvence ve müşteri memnuniyeti için şart gördüğümüz titizlik çerçevesinde, kalite politikamızı, bu Kalite El Kitabımızla belirliyoruz. Kalite El Kitabımız ISO 9001 ve diğer düzenleyici standartlara göre hazırlanmıştır.

 

Ticaretin tüm kavramlarını kapsayan, bu Kalite El Kitabında adı geçen dökümanlardaki prosedürlere bağlılık ve uygulama, şirketimizin geleceği için önemli bir faktördür.

 

Üst Yönetim, tüm personelin görevlerini Kalite El Kitabına göre yerine getirmesini mecbur tutar. Bu el kitabının sürekli gelişmesini ve ana hatlarının dikkate alınması, girişimci güvenirliğimizin dahili ve harici delilini teşkil eder.

 

PETROFER A.Ş. kuruluşundan itibaren tüm faaliyetlerinde çevre, insan sağlığı, mal ve can güvenliğinin sağlanması için sürekli bir gelişme elde etmek amacıyla performansını yükseltmeyi ve Üçlü Sorumluluğun yol gösterici kurallarını uygulamaktadır.

 

Yönetimin Kalite Temsilcisi, kalite güvence sisteminin planlanması, kontrolü ve düzeltilmesinden sorumludur. Ayrıca kalite güvence uygunsuzluklarını tesbit edip, düzeltici faaliyetleri başlatma ve bunları denetleme yetkisi vardır. Bunların yanısıra uygunsuzlukların giderilmesi, Kalite El Kitabının hazırlanması, onayı, dağıtımı, korunması ve Üst Yönetimin önemli kalite problemleri hakkında haberdar edilmesi Yönetimin Kalite Temsilcisinin görevleri arasındadır.

 

Üst Yönetim, kuruluş içi kalite tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirerek ve gereken düzeltici faaliyeti başlatarak, Kalite Güvence Sisteminin devamlılığını sağlar.

 

 

" ÇEVRE POLİTİKAMIZ "

» Belgemizi Görmek İçin Lütfen Klikleyiniz

 

Birkaç yıldan beri Petrofer Endüstriyel Yağlar San. ve Tic. A.Ş. sanayinin çok değişik kollarındaki uygulamalar için yüksek performanslı özellikli ürünlerini başarıyla üretip pazarlamaktadır.

 

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) üyesi topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde bir firma olarak faaliyete geçtiğimiz 1996 yılından beri " Üçlü Sorumluluk " felsefesini firmamızda uygulamaktayız.

 

Bu yüzden Petrofer Endüstriyel Yağlar San. ve Tic. A.Ş. global bir organizasyon olan PETROFER' in önemli bir parçası durumundadır.

 

Ürünlerimizin çevreye uygunluğunun ve müşteri servislerimizin kalitesinin bir çok müşterimiz için fiyatlandırma ve sevkiyat kadar önemli olduğunun farkındayız, Dolayısıyla, amacımız var olan kalite yönetim sistemimize etkili bir çevreyönetim sistemini entegre etmek olmuştur.

 

Bu çevre yönetim sistemi doğrultusunda, Petrofer Endüstriyel Yağlar San. ve Tic. A.Ş. yönetimi ve çalışanları Çevre Yönetim El Kitabında belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmek durumundadırlar. Bu şekilde devamlı bir çevre korumasını garanti altına alıyor ve böylece bütün ilgili yasal koşulları minimum gereklilik olarak kabul ediyoruz.

 

İzmir'deki yerleşimimizle ilgili konumumuz dış tetkikçi tarafından akredite edilmiştir. Enerji ve su şebekesi, atık, lojistik ve trafik akışı gibi önemli çevresel etkenlerimiz incelenip değerlendirilmiştir.

 

Petrofer - İzmir olarak bulunduğumuz bölgenin korunmasına yönelik icraatlarımızın temelinde bu çevresel olanakların değerlendirilmesi yer almaktadır.

 

Bizler ve çalışanlarımız aşağıda yer alan maddeleri titizlikle uygulayacağımızı taahüt ederiz :

  • Doğal Kaynakların korunması
  • Güvenli iş ortamı
  • Emisyonların engellenmesi
  • Çevresel açıdan uygun proseslerin uygulanması
  • Yüksek çevresel duyarlılık
  • Çevresel duyarlılığı yüksek olan tedarikçilerin tercih edilmesi

Bu yükümlülüklerin sağlanması firmamızın çevre koruması konusunda sürekli gelişimi ve çalışanlarımızın sürekli çalışmalarıyla mümkün olacaktır.